/files/photo/tel_top.jpg

Pakiety Telefoniczne

Telefon domowy

W naszej sieci to komfort stałego kontaktu z bliskimi i całym światem, to także atrakcyjna oferta usług telefonicznych. Jeśli chcesz korzystać z naszych usług, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

Krok 1

Zadzwoń i sprawdź czy Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące świadczy usługę telefoniczną w Twoim miejscu zamieszkania.

17 772 12 00

Biuro Obsługi Klienta w Łące

17 772 92 00

Biuro Obsługi Klienta w Sokołowie Młp.

17 771 52 00

Biuro Obsługi Klienta w Czarnej

Krok 2

Wypełniony Wniosek dostarcz osobiście do Biura Obsługi Klienta w Łące, w Czarnej lub Sokołowie Młp. albo też wyślij na adres biuro@wist.com.pl lub wyślij go listem poleconym do nas na adres: Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące, 36-004 Łąka 175 lub skontaktuj się telefonicznie.

Wniosek o zawarcie umowy
O świadczenie usług
telefonicznych

POBIERZ

Krok 3

Po pozytywnym zweryfikowaniu możliwości podłączenia oraz świadczenia usług pod podanym adresem, pracownik Biura Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia dokładnego terminu (dzień i godzina) instalacji dogodnego dla obu stron oraz podpisania Umowy.

Krok 4

Po wykonaniu instalacji Abonent przyjeżdża do Biura Obsługi Klienta właściwego wg miejsca zamieszkania w celu podpisania Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych dokumentów.

Niezbędne dokumenty do zawarcia umowy: dowód osobisty, dostarczenie dokumentu potwierdzającego prawo własności lokalu w którym została dokonana instalacja lub zezwolenie właściciela

Krok 5

Uruchomienie usług następuje po podpisaniu Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.