/files/photo/tel_top.jpg

Pakiety Telefoniczne

Dla przedsiębiorców

Informacja o zapewnieniu dostępu telekomunikacyjnego przedsiębiorcom telekomunikacyjnym

Zgodnie z decyzją Prezesa UKE nr DART-SMP-6043-11/07(8) z dnia 22 stycznia 2008 r. nakazującą zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego, w tym użytkowania elementów sieci oraz udogodnień towarzyszących, w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące informuje, że udostępnia informację w sprawach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Spółdzielni WIST dotyczących specyfikacji technicznych sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, charakterystyki sieci, zasad i warunków świadczenia usług oraz korzystania z sieci a także opłat wszystkim przedsiębiorcom telekomunikacyjnym którzy wyrażają chęć współpracy i wystąpią do Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące o takie informacje.

Jednocześnie Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące informuje, że w zakresie opłat za zakańczanie połączeń w sieci WIST stosuje się do wytycznych Prezesa UKE określonych w „Stanowisku Prezesa UKE w sprawie symetrii stawek na rynku zakańczania połączeń głosowych w publicznych telefonicznych sieciach stacjonarnych” z dnia 16 grudnia 2008 r.

Informacja w sprawach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń i tranzytu, tranzytu NP w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST