/files/photo/tel_top.jpg

Pakiety Telefoniczne

Usługi Premium

Usługi „Premium” to usługi o podwyższonej opłacie w ramach których Abonent otrzymuje dostęp do różnych serwisów w szczególności do treści rozrywkowych, informacyjnych, edukacyjnych.

Dzwoniąc na 70x - infolinie i audioteksty – Abonent płaci za każdą minutę lub za całe połączenie, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

W ramach połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie „Premium” dostępnych w sieci Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące abonent uzyskuje dostęp do serwisów świadczonych przez niezależnych dostawców. Jesteśmy jedynie pośrednikiem między Abonentem, a dostawcami tych serwisów. Nie mamy wpływu na treści serwisów tych dostawców ani na treści wiadomości które Abonent wysyła lub odbiera.

12 grudnia 2018 r. weszły w życie zmiany Prawa telekomunikacyjnego zwiększające ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami i nadużyciami związanymi z usługami o podwyższonej opłacie „Premium”. Zmiany te dają prawo abonentowi do zablokowania lub ograniczenia połączeń do tych usług.

 

Zmiany w dostępie do połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie „Premium”

Abonent może wybrać jeden z czterech progów kwotowych dla blokady połączeń : 0 zł, 35 zł, 100 zł i 200 zł.

Próg 0 zł oznacza całkowitą blokadę połączeń na numery o podwyższonej opłacie „Premium”.

Jeżeli Abonent nie określi żadnego progu domyślnym progiem kwotowym będzie 35 zł dla każdego okresu rozliczeniowego.

W przypadku osiągnięcia domyślnego lub kwotowego progu Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące poinformuje o tym Abonenta i automatycznie zablokuje możliwość korzystania z połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie „Premium”.

Dalsze korzystanie z usług będzie wymagało zgody i działania Abonenta.

 

Jednocześnie na fakturach VAT w wykazie połączeń będą umieszczone informacje o połączeniach na numery o podwyższonej opłacie „Premium” z których Abonent skorzystał w danym okresie rozliczeniowym.

Na fakturach VAT umieszczona zostanie informacja o dedykowanej stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej na której dostępny jest rejestr numerów o podwyższonej opłacie.