Władze Spółdzielni

 

RADA NADZORCZA
W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące wchodzą następujące osoby:

 1. Tadeusz Chmiel - Przewodniczący Prezydium RN
 2. Marian Bąk - Zastępca Przewodniczącego Prezydium RN
 3. Barbara Szybista - Sekretarz Prezydium RN
 4. Halina Godek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 5. Lidia Hajduk - Członek Komisji Rewizyjnej
 6. Zbigniew Gielarowski - Członek Komisji Rewizyjnej
 7. Jerzy Bednarz - Członek Rady Nadzorczej
 8. Eugeniusz Głowiak - Członek Rady Nadzorczej
 9. Marian Krzyśko - Członek Rady Nadzorczej
 10. Stanisław Kula - Członek Rady Nadzorczej
 11. Barbara Śliż-Dubiel - Członek Rady Nadzorczej

 

ZARZĄD

Andrzej Kochanowicz – Prezes Zarządu
tel. 17 7721 200 w. 13
fax 17 7727 501
e-mail: andrzej@wist.com.pl

Małgorzata Stępień-Wepsięć – Wiceprezes Zarządu
tel. 17 7721 200 w. 25
fax 17 7727 501
e-mail: malgorzata.s-w@wist.com.pl

Elżbieta Kloc – Członek Zarządu
tel. 17 7721 200 w. 18
fax 17 7727 501
e-mail: fk@wist.com.pl