/files/photo/tel_top.jpg

Pakiety Telefoniczne

Telefon dla biznesu

Telefon dla Biznesu to komfort stałego kontaktu z klientami, to także atrakcyjna oferta usług telefonicznych. Firma posiadająca telefon stacjonarny jako telefon kontaktowy jest postrzegana przez potencjalnych klientów jako bardziej wiarygodna.

Jeśli chcesz korzystać z naszych usług, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją

Krok 1

Wejdź na stronę www.wist.com.pl lub zadzwoń i sprawdź, czy Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące świadczy usługę telefoniczną w Twoim miejscu prowadzenia działalności.

17 772 12 00

Biuro Obsługi Klienta w Łące

17 772 92 00

Biuro Obsługi Klienta w Sokołowie Młp.

17 771 52 00

Biuro Obsługi Klienta w Czarnej

Krok 2

Wypełniony Wniosek dostarcz osobiście do Biura Obsługi Klienta w Łące, w Czarnej lub w Sokołowie Młp. albo też wyślij na adres biuro@wist.com.pl lub wyślij go listem poleconym do nas na adres: Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące, 36-004 Łąka 175
lub
skontaktuj się telefonicznie z naszym pracownikiem.

Wniosek o zawarcie umowy
O świadczenie usług
telefonicznych

POBIERZ

Krok 3

Po pozytywnym zweryfikowaniu możliwości podłączenia oraz świadczenia usług pod podanym adresem, pracownik Biura Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia dokładnego terminu (dzień i godzina) instalacji dogodnego dla obu stron oraz podpisania Umowy.

Krok 4

Po wykonaniu instalacji Abonent przyjeżdża do Biura Obsługi Klienta właściwego wg miejsca prowadzenia działalności w celu podpisania Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych dokumentów.

Niezbędne dokumenty do zawarcia umowy: dowód osobisty, dokument potwierdzający status prawny i siedzibę, dostarczenie tytułu prawnego do lokalu (np. akt notarialny, umowa najmu), w którym została wykonana instalacja, potwierdzenie nadania numeru NIP i REGON.

Krok 5

Uruchomienie usług następuje po podpisaniu Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.