Aktualności

/files/photo/logo3_wist1787.jpg

Zakończono pierwszy etap budowy sieci światłowodowej w miejscowości Wola Zarczycka.

2019-05-28 11:20:00
Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że zakończyliśmy pierwszy etap budowy sieci światłowodowej w częściach: Parszywka, Królewszczyzna, Borki-Górne, Borki-Nawsie, Borki-Zagumnie, Podorędzie, Podkościelne, Piaski która zapewni mieszkańcom Woli Zarczyckiej dostęp do superszybkiego Internetu światłowodowego
/files/photo/burze610.jpg

UWAGA BURZE!

2019-05-27 11:35:00
W związku z rozpoczęciem sezonu burzowego prosimy Naszych Abonentów o odłączenie przed burzą z zasilania wszystkich urządzeń elektrycznych w tym sprzętu do odbioru Internetu, telewizji i telefonu.
/files/photo/logo3_wist309.jpg

UWAGA! Zmiana godzin pracy Biura Obsługi Klienta w Łące

2019-04-15 08:20:00
Szanowni Klienci Informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2019 r. w Wielki Czwartek Biuro Obsługi Klienta w Łące będzie czynne w godzinach od 7.00 do 15.00.
/files/photo/logo3_wist2472.jpg

Informacja dotycząca zmian Cennika Usług Telekomunikacyjnych od 15 maja 2019 r.

2019-04-12 14:50:00
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającym Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniającym rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1211/2009 z dniem 15 maja 2019 r. nastąpi wynikająca ze zmiany przepisów prawa zmiana Cennika Usług Telekomunikacyjnych powodująca obniżenie opłat za połączenia międzynarodowe do krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Zmiany dotyczą określenia stawki maksymalnej na poziomie 1 zł (brutto) za minutę połączenia, przy czym wspomniane modyfikacje dotyczą wyłącznie konsumentów w rozumieniu odrębnych przepisów prawa.
/files/photo/logo3_wist64577414.jpg

Informacja dla członków Spółdzielni Telekomunikacyjnej "WIST" w Łące o Zebraniach Grup Członkowskich

2019-03-04 07:00:00
Informujemy, że od 2 do 8 kwietnia 2019 r. będą organizowane zebrania sprawozdawczo-wyborcze Grup Członkowskich Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące w poszczególnych miejscowościach. Miejsce, data i godzina zebrania są zamieszczone w poniższym harmonogramie.
/files/photo/logo3_wist6457.jpg

Powiadomienie przez SMS

2019-01-02 08:05:00
Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące informuje, że w styczniu 2019 roku uruchomiła platformę umożliwiającą wysyłanie do Naszych Abonentów powiadomień SMS o wystawieniu faktur VAT, zbliżającym się terminie płatności i zaległościach.