Aktualności

Zmiany w roamingu UE od 1 stycznia 2024 r.

2023-12-01 14:55:00

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2024 roku wprowadzamy następujące zmiany w korzystaniu z usług na terenie Unii Europejskiej.
1.    Obniżamy opłaty:
a)    naliczane po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,00898500 zł za 1 MB (9,20 zł za GB tj. 1024 MB),
b)    za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,00898500  zł za 1 MB (9,20 zł za GB tj. 1024 MB),
c)    za połączenie odbierane w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01 zł za minutę połączenia.
2.    W związku ze zmianami cen zwiększeniu ulegają limity GB na transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro.
3.    Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych, a dodatkowo wynikają ze zmian przepisów prawa. Jeżeli ich nie akceptujesz, możesz wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”). Możesz to zrobić do dnia wejścia tych zmian w życie. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznaliśmy Ci ulgę, możemy dochodzić od Ciebie opłaty specjalnej/kary umownej. Jej wysokość nie przekroczy przyznanej Ci ulgi, a dodatkowo zostanie pomniejszona o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.