Aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Informatyk

2024-07-01 15:00:00

Ogłoszenie nr 1/07/2024 z dnia 1 lipca 2024 r.

 

Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

 

Informatyk

 • Miejsce pracy: podkarpackie/Łąka

 • Oferta ważna do 31 lipca 2024 r.

 • Umowa o pracę

 • Pełny etat

 • Pracownik umysłowy

 • Praca na miejscu i mobilna (obszar działania Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące)

 • Praca zmianowa: nie

 • Dni pracy: dni robocze (poniedziałek - piątek), sobota, niedziela, święta

 • Godziny pracy: możliwe nadgodziny

 • Tryb wypłaty: miesięczna

 • System wynagrodzeń: stała podstawa wynagrodzenia + premia uznaniowa

 

 

Zakres obowiązków:

 • konfiguracja i utrzymanie urządzeń IT

 • pomoc w rozwiązywaniu problemów z funkcjonowaniem urządzeń u klienta

 • monitoring funkcjonowania urządzeń u klienta

 • konfiguracja i monitoring sieci wewnątrz firmy oraz na urządzeniach zewnętrznych

 • serwis urządzeń

 • instalacja, konfiguracja i administracja systemami operacyjnymi Windows

 • rozwiązywanie problemów napływających do działu

 • prowadzenie monitoringu systemów IT

 • tworzenie, projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań

 • konfiguracja stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych, instalowanie oprogramowania systemowego i narzędziowego

 

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe zawodowe / wyższe na kierunku informatyka lub minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku

 • wiedza z zakresu sieci LAN i WAN (konfiguracja i zabezpieczenia)

 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole

 • umiejętność zarządzania systemami opartymi o Windows

 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem zasobów informatycznych

 • dyspozycyjność

 • komunikatywność i gotowość do kontaktu z klientem

 

 

Mile widziane:

 • znajomość zagadnień dotyczących specyfiki sieci telekomunikacyjnych

 • umiejętność konfigurowania usług sieciowych

 • umiejętność zarządzania systemami opartymi o system Linux

 • znajomość zagadnień i rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej

 • znajomość technologii światłowodowych FTTH

 • czynne prawo jazdy kat. B

 • znajomość języka angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym

 

 

Oferujemy:

 • wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i umiejętności plus atrakcyjny system premiowy za dodatkowe zadania

 • zapewniamy wyposażenie stanowiska pracy (narzędzia, środki komunikacji, ubrania robocze, sprzęt, środki transportu)

 • szkolenia

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w języku polskim wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres mailowy: kadry@wist.com.pl lub pocztą tradycyjną albo osobiście w siedzibie Spółdzielni.

W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Ogłoszenie nr 1/07/2024" na adres: Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące, Łąka 175, 36-004 Łąka.

 

Dokumenty należy złożyć do: 31.07.2024 r.

Decyduje data: wpływu oferty do Spółdzielni.

 

Prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb aktualnych i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące, 36-004 Łąka 175 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000).Zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. wizerunek, zainteresowania. Przyjmuję do wiadomości, iż dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) będą przetwarzane na podstawie przepisów oraz na potrzeby zawarcia umowy.”

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

 

Brak powyższej klauzuli spowoduje pominięcie Pani/Pana aplikacji na stanowisko.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna - dla Kandydatów do pracy

 

 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych (zebranych) od potencjalnych kandydatów podczas rekrutacji i ogłoszeń o pracę jest Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące.

 2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: inspektorochronydanych@wist.com.pl lub na adres Spółdzielni.

 3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

 1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),

 2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

 3. w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 4. w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

 1. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt 3. Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt 2. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Okres przechowywania danych:

 1. w zakresie wskazanym w pkt 3.1), 3.2) i 3.3) Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji,

 2. w zakresie wskazanym w pkt 3.4) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,

 3. w zakresie wskazanym w pkt 3.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

 2. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 3. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 4. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt 2.