Aktualności

Nowe stawki za transmisję danych w roamingu od 1 stycznia 2020 r.

2019-11-30 14:40:00

Uprzejmie informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012, z dniem 1 stycznia 2020 r. ulega zmianie opłata dodatkowa za transmisję danych w roamingu w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie wynikająca z Polityki Uczciwego Korzystania (FUP).
 
Od 1 stycznia 2020 r. stawka za 1 GB transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie po naruszeniu Polityki Uczciwego Korzystania zostanie obniżona z dotychczasowej kwoty 23,07 zł (brutto) za 1 GB transmisji danych do 18,88 zł (brutto).

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych WISTMobile. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 1 stycznia 2020 r.
Ponieważ zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa i powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu oznaczonego, na jaki została zawarta, Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa kary umownej/zwrotu przyznanej ulgi, o ile zostały przewidziane w umowie, w wysokości i na zasadach wskazanych w tej umowie.