Aktualności

Informacja o zmianie Regulaminów i Cenników oraz podwyższeniu opłat abonamentowych za pakiety telewizyjne.

2020-01-03 09:40:00

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 5/2019 z dnia 28.11.2019 roku Zarządu Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące od dnia 01 marca 2020 r. uchylamy:
1. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące (tekst jednolity wg stanu na dzień 12 grudnia 2018 roku),
2.    Regulamin świadczenia usług internetowych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące (tekst jednolity wg stanu na dzień 12 grudnia 2018 roku),
3.    Regulamin świadczenia dodatkowej Usługi Multiscreen WIST TV,
4.  Regulamin Świadczenia Usług Telewizji Cyfrowej przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną "WIST" w Łące,
5.    Regulamin Świadczenia Usługi Multiroom przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną "WIST" w Łące,
6.    Cennik Usług Telekomunikacyjnych ważny od 01 stycznia 2020r.,
i w to miejsce wprowadzamy nowe Regulaminy i Cenniki:
1.    Regulamin świadczenia usług telefonicznych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące,
2.    Cennik Usług Telefonicznych,
3.    Regulamin świadczenia usług internetowych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące,
4.    Cennik Usług Internetowych,
5.  Regulamin świadczenia Usług Telewizji Cyfrowej przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące,
6.    Cennik Usług Telewizji Cyfrowej WIST TV,
które zastąpią dotychczasowe regulacje.

Jednocześnie informujemy, że w Cenniku Usług Telewizji Cyfrowej WIST TV od 01 marca 2020 roku zostaną podwyższone dotychczasowe miesięczne opłaty abonamentowe dla poniższych pakietów:
1.    Pakiet HBO – z dotychczasowej opłaty 20,00 zł na 23,00 zł
2.    Pakiet STARTOWY – z dotychczasowej opłaty 19,18 zł na 22,00 zł
3.    Pakiet PODSTAWOWY Optima – z dotychczasowej opłaty 43,00 zł na 48,00 zł
4.    Pakiet PODSTAWOWY MAX – z dotychczasowej opłaty 49,00 zł na 59,00 zł
5.    Pakiet PODSTAWOWY MAX HD – z dotychczasowej opłaty 59,00 zł na 65,00 zł
6.    Pakiet PODSTAWOWY OPTIMA HBO PLUS – z dotychczasowej opłaty 63,00 zł na 71,00 zł
7.    Pakiet PODSTAWOWY – z dotychczasowej opłaty 39,87 zł na 48,00 zł
8.    Pakiet PODSTAWOWY HD – z dotychczasowej opłaty 43,00 zł na 59,00 zł
9.    Pakiet PODSTAWOWY HD+ – z dotychczasowej opłaty 49,00 zł na 59,00 zł
10.    Pakiet PODSTAWOWY HBO PLUS – z dotychczasowej opłaty 60,06 zł na 71,00 zł.
Równocześnie informujemy, że pakiety: Pakiet STARTOWY, Pakiet PODSTAWOWY Optima, Pakiet PODSTAWOWY MAX, Pakiet PODSTAWOWY MAX HD, Pakiet PODSTAWOWY OPTIMA HBO PLUS zostaną wycofane z oferty Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące z dniem 01 marca 2020 roku, a w to miejsce wprowadzamy nowe pakiety:
1.    Pakiet Ekonomiczny w cenie 12,00 zł
2.    Pakiet Rodzinny w cenie 45,00 zł
3.    Pakiet Bogaty w cenie 65,00 zł.
W/w kwoty są cenami brutto.

Pełne treści Regulaminów i Cenników znajdują się w załączonych poniżej dokumentach. Dokumenty dostępne są również w Biurach Obsługi Klienta: Łąka – 36-004 Łąka 175, tel. 17 7721200, tel. 17 7727700
Czarna - 37-125 Czarna 262, tel. 17 7715 200
Sokołów Małopolski  - ul. Bolesława Prusa 15 tel. 17 7729200
Kamień - 36-053 Kamień 287, tel. 17 7720 200.
    
Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zmianę Regulaminów i Cenników oraz podwyższenie w/w opłat mają Państwo możliwość złożenia oświadczenia na piśmie do dnia wejścia powyższych zmian w życie i wypowiedzenia umowy, co spowoduje jej rozwiązanie. W przypadku, gdy łączy Państwa ze Spółdzielnią Umowa o świadczenie usług zawarta na czas określony na warunkach promocyjnych, jeśli skorzystają Państwo z prawa wypowiedzenia Umowy, Spółdzielnia nie będzie dochodziła od Państwa zwrotu udzielonych ulg. Niezłożenie na piśmie powyższego oświadczenia oznacza akceptację zmian, które wejdą w życie 01 marca 2020 roku. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.
  

Regulamin świadczenia usług telefonicznych

Cennik usług telefonicznych

Regulamin świadczenia usług internetowych

cennik usług internetowych

Regulamin świadczenia usług Telewizji Cyfrowej

Cennik usług Telewizji Cyfrowej WIST TV