Aktualności

Informacja dla Abonentów o zmianie Cennika Usług Telefonicznych Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące

2023-12-14 14:55:00

Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące  informuje, że Regulator Mołdawski (ANCRETI) wydał decyzje regulacyjne, zgodnie z którymi od 1 stycznia 2024 r. operatorzy mołdawscy mają stosować stawki za zakańczanie połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych oraz ruchomych w wysokości odpowiadającej stawkom określonym w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/654 z dnia 18 grudnia 2020 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 poprzez określenie jednolitej maksymalnej ogólnounijnej stawki za zakończenie połączenia głosowego w sieci ruchomej oraz jednolitej maksymalnej ogólnounijnej stawki za zakończenie połączenia głosowego w sieci stacjonarnej (Akt delegowany).
    W związku z powyższym z dniem 1 stycznia 2024 r. zmianie ulegają postanowienia Cennika Usług Telefonicznych Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące
w zakresie połączeń międzynarodowych z Mołdawią w ten sposób, że w Cenniku Usług Telefonicznych „Tabela 5. Opłaty za połączenia telefoniczne międzynarodowe w ruchu automatycznym” Mołdawię dodaje się do krajów z poz. 1  w miejsce dotychczasowej poz. 4 i koszt połączenia głosowego do tego kraju  wynosić będzie 1,00 zł brutto za minutę.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na powyższą zmianę Cennika mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy do dnia wejścia powyższej zmiany w życie, co spowoduje jej rozwiązanie. W przypadku, gdy łączy Państwa ze Spółdzielnią Umowa o świadczenie usług zawarta na czas określony na warunkach promocyjnych, jeśli skorzystają Państwo z prawa wypowiedzenia Umowy, Spółdzielnia będzie dochodziła od Państwa zwrotu udzielonych ulg. Niezłożenie powyższego oświadczenia oznacza akceptację zmian, które wejdą w życie 1 stycznia 2024 roku.