Aktualności

/files/photo/logo_wist_21031.jpg

Informacja dla użytkowników Telewizji Cyfrowej WIST TV o zakończeniu nadawania programu sportowego POLSAT FUTBOL1

2012-04-02 09:00:00
Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące informuje użytkowników Telewizji Cyfrowej WIST TV, że z dniem 31 maja 2012 roku zakończone zostanie nadawanie programu sportowego POLSAT FUTBOL1 z przyczyn od nas niezależnych.
/files/photo/logo_wist_22178.jpg

Informacja dla członków Spółdzielni Telekomunikacyjnej "WIST" w Łące

2012-03-02 09:20:00
Informujemy, że od dnia 16 kwietnia do 19 kwietnia 2012 roku będą organizowane zebrania sprawozdawcze Grup Członkowskich Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące w poszczególnych miejscowościach.
/files/photo/logo_wist_2109.jpg

Informacja dla abonentów o zmianie Cennika Usług Telekomunikacyjnych

2012-03-01 08:00:00
Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące informuje, że zgodnie z decyzją Zarządu Spółdzielni z dnia 30 grudnia 2011 roku od 1 marca 2012 roku wszystkie połączenia lokalne są bezpłatne
/files/photo/logo_wist_21367.jpg

Informacja dla abonentów o wprowadzeniu do oferty nowej usługi stałego dostępu do sieci Internet - Wykonanie instalacji łącza ADSL z modemem będącym własnością abonenta oraz o zmianie Cennika Usług Telekomunikacyjnych

2012-01-02 09:00:00
Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące informuje, że zgodnie z decyzją Zarządu Spółdzielni z dnia 30 grudnia 2011 roku od 1 marca 2012 roku zostanie wprowadzona nowa usługa stałego dostępu do sieci Internet:
/files/photo/logo_wist_25387.jpg

Informacja dla abonentów o wprowadzeniu nowej bezpłatnej usługi wysyłania faktur drogą elektroniczną oraz o zmianie Cennika Usług Telekomunikacyjnych

2012-01-02 08:00:00
Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące informuje, że zgodnie z decyzją Zarządu Spółdzielni z dnia 30 grudnia 2011 roku od 1 marca 2012 roku zostanie wprowadzona nowa bezpłatna usługa wysyłania faktur drogą elektroniczną do Abonentów.
/files/photo/logo_wist_22657.jpg

Informacja dla abonentów o zmianie Cennika Usług Telekomunikacyjnych

2012-01-01 08:00:00
Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące informuje, że zgodnie z decyzją Zarządu Spółdzielni z dnia 28 października 2011 roku od 1 stycznia 2012 roku wszystkie połączenia lokalne dla członków Spółdzielni są bezpłatne, natomiast miesięczna opłata za Abonament telefoniczny wynosi 24,00 zł (netto).