/files/photo/int_top.jpg

Pakiety Internetowe

Bezpieczeństwo

Bezpieczne korzystanie z Internetu przy użyciu systemu Windows

System operacyjny jest podatny na różnego typu ataki. Mogą to być zarówno błędy programów, jak i wirusy,        a nawet zbyt proste hasła. Gdy poznasz już źródła zagrożeń, zastosuj odpowiednią profilaktykę. Przeważająca większość użytkowników Internetu posiada na swych komputerach system operacyjny Microsoft Windows.    Wielu z nich, mimo, że zdaje sobie sprawę z zagrożeń płynących z korzystania z ogólnodostępnej sieci, przy stałym adresie i przez dłuższy czas, nie zabezpiecza swojego komputera w prawidłowy sposób.

 

Aktualizacje systemu operacyjnego i jego składników

W przypadku każdego systemu operacyjnego podstawową zasadą jego bezpiecznej eksploatacji jest stała aktualizacja zarówno samego systemu operacyjnego jak i oprogramowania służącego do bezpośredniego korzystania z zasobów sieci /Outlook Express, Internet Explorer/. W miarę upływu czasu w różnych elementach systemu ujawniają się luki mające wpływ na jego bezpieczeństwo. Reakcją producentów na to są systematycznie publikowane odpowiednie uaktualnienia i tzw. łaty eliminujące dane zagrożenia. W przypadku systemu Microsoft Windows najprostszą metodą utrzymywania systemu w wersji aktualnej jest częste odwiedzanie witrynyhttp://windowsupdate.microsoft.comNależy bezwzględnie zainstalować ostatnią wersję Service Pack dla używanego systemu, a następnie wszystkie zalecane aktualizacje. Należy także pobrać wszelkie uaktualnienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer w której wielokrotnie wykrywane były bardzo poważne błędy.  

 

Stosowanie zapory ogniowej - firewall

Najczęściej zaniedbywanym elementem zabezpieczenia połączenia internetowego jest niestosowanie programu filtrującego pakiety czyli tzw. firewalla osobistego (ang. personal firewall). Zasada działania tego typu aplikacji jest bardzo prosta. Firewall odgradza informacje zgromadzone w komputerze od Internetu oraz nadzoruje przepływ danych pomiędzy siecią a pecetem. Gdy program uzna, że docierające do nas dane są niebezpieczne, transfer danych zostaje przerwany. Zapora kontroluje również funkcjonowanie aplikacji łączących się z Internetem.   Dzięki temu firewall jest w stanie zablokować działanie trojanów. Na rynku istnieje kilka dobrych pakietów oprogramowania tego typu, dostępnych całkowicie bezpłatnie dla użytkownika domowego. Są one bardzo zróżnicowane pod względem łatwości konfiguracji i czytelnością interfejsu a szczegółowością w filtrowaniu.     Przy wyborze firewalla należy zwrócić uwagę, aby wybrany program miał możliwość filtrowania pakietów nie tylko ze względu na aplikację, co jest powszechnie spotykanym rozwiązaniem, ale także na protokół, port oraz adres źródłowy i docelowy.

 

Oprogramowanie antywirusowe

Wirusy to programy mające dwa główne cele. Pierwszym z nich jest powielenie w jak największej liczbie swoich kopii. Drugi cel to np. formatowanie dysku, kasowanie plików, niszczenie systemu itp. Istotnym więc elementem broniącym naszego komputera powinno być oprogramowanie antywirusowe. Ceny tego oprogramowania są zazwyczaj stosunkowo niskie w porównaniu do strat jakie mogą spowodować niechciane wirusy. Stosując takie oprogramowanie nie należy zapominać o regularnej, częstej aktualizacji bibliotek wzorców wirusów. Ze względu na dużą prędkość pojawiania się coraz to nowych wirusów, wydaje się, że dla komputera ze stałym łączem cotygodniowa aktualizacja jest absolutnym minimum. Instrukcję aktualizacji wzorców w konkretnym programie powinien dostarczyć jego producent. W większości przypadków istnieje możliwość korzystania z opcji automatycznego uaktualniania bazy programu z zaplanowaną wcześniej częstotliwością. Należy pamiętać, że najlepszy program antywirusowy nie jest w stanie zapewnić całkowitej szczelności przed wirusami. Niezbędna jest także świadomość użytkownika, który powinien uważać odwiedzając podejrzane strony www (uruchamiając ściągnięte z nich programy) oraz zwrócić szczególną uwagę na listy z plikami wykonywalnymi (exe, com, vbs, js) zwłaszcza od nieznanych osób. Jeśli uważasz, że tego typu oprogramowanie jest Ci niepotrzebne, sprawdź co "znajduje się" na twoim komputerze korzystając ze sknera on-line firmy Symantec lub MKS.