/files/photo/int_top.jpg

Pakiety Internetowe

CENNIK INTERNET

Cenniki Usług Internetowych obowiązujący od 01 listopada 2022

Cennik usług internetowych obowiązujący od 01 listopada 2022

Tabela 1. Usługi Stałego Dostępu do sieci Internet - opłaty jednorazowe

Poz.PKWiUWyszczególnienieCena netto (zł)Kwota VAT (zł)Cena brutto (zł)
1 61.10.Z Wykonanie instalacji łącza internetowego z urządzeniem końcowym będącym własnością abonenta* 0,81 0,19 1,00
2 61.10.Z Wykonanie instalacji łącza internetowego z urządzeniem końcowym będącym własnością Spółdzielni 80,49 18,51 99,00
3 61.10.Z Wykonanie instalacji łącza internetowego z aktywną usługą Telewizji Cyfrowej WIST TV 0,81 0,19 1,00
4 61.10.Z Wykonanie instalacji łącza symetrycznego wg rzeczywistych kosztów
5 61.10.Z Aktywacja usługi dostępu do sieci Internet 243,59 56,10 300,00
6 61.10.Z Przeniesienie łącza internetowego do innej lokalizacji 48,78 11,22 60,00
7 61.10.Z Wykonanie zmian instalacji łącza internetowego w obrębie budynku 40,65 9,35 50,00
8 61.10.Z instalacja modemu dostępowego jako router z usługą NAT (instalacja do jednego punktu, kolejne punkty zgodnie z cennikiem)  28,69 6,60 35,29 
9 61.10.Z Konfiguracja routera bezprzewodowego WiFi z usługą NAT (instalacja do jednego punktu, kolejne punkty zgodnie z cennikiem)  101,63 23,37 125,00
10 61.10.Z Wykonanie dodatkowego punktu instalacyjnego (dotyczy poz. 8 i 9) 24,39 5,61 30,00
11 61.10.Z Konfiguracja routera będącego własnością abonenta 32,79 7,54 40,33
12 61.10.Z Ponowne konfigurowanie modemu/routera przez serwis (rozprogramowany z winy abonenta) 32,52 7,48 40,00
13 61.10.Z Naprawa uszkodzonej (z winy abonenta) instalacji wewnętrznej 36,59 8,41 45,00
14 61.10.Z Wymiana uszkodzonego (z winy abonenta) routera 101,63 23,37 125,00
15 61.10.Z Wymiana uszkodzonego (z winy abonenta) urządzenia ONT lub brak zwrotu urządzenia ONT 162,60 37,40 200,00
16 61.10.Z Wymiana uszkodzonego przyłącza (z winy abonenta) wg rzeczywistych kosztów
17 61.10.Z Wykonanie przyłącza światłowodowego doziemnego wg rzeczywistych kosztów
ustalanych indywidualnie
18 61.10.Z Wykonane dodatkowe prace instalacyjne na życzenie abonenta wg rzeczywistych kosztów
ustalanych indywidualnie

* nie dotyczy przyłącza ziemnego oraz rozbudowy sieciTabela 1a. Usługi Stałego Dostępu do sieci Internet w technologii FTTH - opłaty miesięczne

Poz.PKWiUWyszczególnienieCena netto (zł)Kwota VAT (zł)Cena brutto (zł)
1 61.10.Z Internet 50* 50 Mbit/s
 5 Mbit/s
40,65 9,35 50,00
2 61.10.Z Internet 250* 250 Mbit/s
  20 Mbit/s
113,82 26,18 140,00
3 61.10.Z Internet 400* 400 Mbit/s
  30 Mbit/s
227,64 52,36 280,00
4 61.10.Z Internet 600* 600 Mbit/s
  50 Mbit/s
325,20 74,80 400,00

* uwarunkowane możliwościami technicznymi operatora

 

 

Tabela 2. Usługi Stałego Dostępu do sieci Internet w technologii ADSL2+ - opłaty miesięczne dla członków Spółdzielni, którzy podpisali Umowy o świadczenie usług internetowych do dnia 31 października 2022

Poz.PKWiUWyszczególnienieCena netto (zł)Kwota VAT (zł)Cena brutto (zł)
1 61.10.Z Super Tani* 6 Mbit/s
512 kbit/s
32,79 7,54 40,33
2 61.10.Z Standard* 10 Mbit/s
512 kbit/s
45,08 10,37 55,45
3 61.10.Z Biznes* 15 Mbit/s
512 kbit/s
65,57 15,08 80,65

* uwarunkowane możliwościami technicznymi operatora
Tabela 3. Usługi Stałego Dostępu do sieci Internet w technologii ADSL2+ - opłaty miesięczne dla pozostałych abonentów Spółdzielni, którzy podpisali Umowy o świadczenie usług internetowych do dnia 31 października 2022

Poz.PKWiUWyszczególnienieCena netto (zł)Kwota VAT (zł)Cena brutto (zł)
1 61.10.Z Tani BU* 6 Mbit/s
512 kbit/s
36,85 8,48 45,33
2 61.10.Z Standard BU* 10 Mbit/s
512 kbit/s
49,15 11,30 60,45
3 61.10.Z Biznes BU* 15 Mbit/s
512 kbit/s
69,63 16,02 85,65

* uwarunkowane możliwościami technicznymi operatora
Tabela 4. Usługi Stałego Dostępu do sieci Internet w technologii FTTH - opłaty miesięczne dla członków Spółdzielni, którzy podpisali Umowy o świadczenie usług internetowych do dnia 31 października 2022

Poz.PKWiUWyszczególnienieCena netto (zł)Kwota VAT (zł)Cena brutto (zł)
1 61.10.Z Tani GPON* 30 Mbit/s
2 Mbit/s
32,79 7,54 40,33
2 61.10.Z Internet 120* 120 Mbit/s
  20 Mbit/s
73,17 16,83 90,00
3 61.10.Z Internet 200* 200 Mbit/s
  20 Mbit/s
97,56 22,44 120,00
4 61.10.Z Internet 300/20 Mbit/s* 300 Mbit/s
  20 Mbit/s
199,19 45,81 245,00

* uwarunkowane możliwościami technicznymi operatora

 
Tabela 5. Usługi Stałego Dostępu do sieci Internet w technologii FTTH - opłaty miesięczne dla pozostałych abonentów Spółdzielni, którzy podpisali Umowy o świadczenie usług internetowych do dnia 31 października 2022

Poz.PKWiUWyszczególnienieCena netto (zł)Kwota VAT (zł)Cena brutto (zł)
1 61.10.Z Tani GPON BU* 30 Mbit/s
2 Mbit/s
36,85 8,48 45,33
2 61.10.Z Internet 120* 120 Mbit/s
  20 Mbit/s
77,24 17,76 95,00
3 61.10.Z Internet 200* 200 Mbit/s
  20 Mbit/s
101,63 23,37 125,00
4 61.10.Z Internet 300/20 Mbit/s* 300 Mbit/s
  20 Mbit/s
203,25 46,75 250,00

* uwarunkowane możliwościami technicznymi operatora
Tabela 5a. Usługi Stałego Dostępu do sieci Internet w technologii FTTH - opłaty miesięczne dla członków Spółdzielni, którzy podpisali Umowy o świadczenie usług Internetowych do dnia 30 września 2020

Poz.PKWiUWyszczególnienieCena netto (zł)Kwota VAT (zł)Cena brutto (zł)
1 61.10.Z Standard GPON* 40 Mbit/s
2 Mbit/s
45,08 10,37 55,45
2 61.10.Z Internet 60/10 Mbit/s* 120 Mbit/s
  20 Mbit/s
73,17 16,83 90,00
3 61.10.Z Internet 120/20 Mbit/s* 200 Mbit/s
  20 Mbit/s
97,56 22,44 120,00

* uwarunkowane możliwościami technicznymi operatora
Tabela 5b. Usługi Stałego Dostępu do sieci Internet w technologii FTTH - opłaty miesięczne dla pozostałych abonentów Spółdzielni, którzy podpisali Umowy o świadczenie usług Internetowych do dnia 30 września 2020

Poz.PKWiUWyszczególnienieCena netto (zł)Kwota VAT (zł)Cena brutto (zł)
1 61.10.Z Standard GPON BU* 40 Mbit/s
2 Mbit/s
49,15 11,30 60,45
2 61.10.Z Internet 60/10 Mbit/s* 120 Mbit/s
  20 Mbit/s
77,24 17,76 95,00
3 61.10.Z Internet 120/20 Mbit/s* 200 Mbit/s
  20 Mbit/s
101,63 23,37 125,00

* uwarunkowane możliwościami technicznymi operatora
Tabela 6. Usługi Stałego Dostępu do sieci Internet - dodatkowe opłaty miesięczne

Poz.PKWiUWyszczególnienieCena netto (zł)Kwota VAT (zł)Cena brutto (zł)
1 61.10.Z Zwiększenie przepustowości wysyłanych danych o 512 kbit/s w technologii ADSL 16,40 3,77 20,17
2 61.10.Z Zwiększenie przepustowości wysyłanych danych o 10 Mbit/s w technologii FTTH 24,39 5,61 30,00
3 61.10.Z Usługa NAT na routerze Usługodawcy 4,10 0,94 5,04
4 61.10.Z Zawieszenie na życzenie usługi łącza stałego (opłata pobierana z góry za cały okres zawieszenia, maksymalny okres zawieszenia 6 m-cy) 16,40 3,77 20,17
5 61.10.Z Stały adres IP 10,00 2,30 12,30
6 61.10.Z Stały dostęp do sieci Internet poprzez łącze symetryczne* Ustalenia indywidualne
7 61.10.Z Utrzymanie łącza bez aktywnej linii telefonicznej lub Telewizji Cyfrowej WIST TV 10,00 2,30 12,30

* uwarunkowane możliwościami technicznymi operatora